ÚVOD | EN | DE

Svěráky pro karusely RSVS - HD


Pro největší stroje a nejtěžší obrobky jsme vytvořili řadu RSVS-HD. Jedná se o extrémně robustní svěrák pro vertikální soustruhy obřích rozměrů. Všude tam, kde nepostačuje naše řada RSVS-T, lze tedy nasadit svěrák typu RSVS-HD. Osvědčená konstrukce v kombinaci s precizním vedením čelisti zajišťuje vysokou míru bezpečnosti.

Oproti nižším řadám svěráků je zde extrémní únosnosti a odolnosti dosaženo metodou "vše z jednoho kusu" , proto např. vodící prvky nejsou demontovatelné, ale jsou vyfrézovány z jednoho bloku materiálu společně s tělesem svěráku.Čelist svěráku šíře 130 mm je taktéž celistvá, stejně jako T-matice pro připevnění svěráku ke stolu. S dostatečně dimenzovaným utahovacím nářadím je možné zatěžovat svěrák utahovacím momentem 3350 Nm, přičemž výsledná upínací síla atakuje hranici 200 kN. Pracovní rozsah (zdvih) svěráku je 180 mm. Volba kvalitních materiálů a tepelného zpracování namáhaných dílů, je pro naše svěráky samozřejmostí.

Aktuálně vyráběné řady

Tyto svěráky vyrábíme vždy na zakázku podle
konkrétních potřeb zákazníka a dle provedení rotačního stolu!

RSVS svěráky HDB

RSVS-HDB byl projekt našich největších svěráků pro karusel s průměrem stolu 16 m. Stanovené extrémní hodnoty max. upínací síly 500kN vyžadovaly zásadní změny konstrukce svěráků. Pro snížení tření a zvýšení upínací síly je upínací šroub uložen v axiálním směru ve valivých ložiskách, navíc celý detail uložení šroubu byl přepracován do velice kompaktní podoby, aby svěrák nebyl zbytečně dlouhý při předepsané velikosti zdvihu čelisti.

Vzhledem k tomu, že velikost svěráku se již pohybuje na horní hranici toho, co jsme na našich strojích schopni vyrobit, musela být celá řada detailů optimalizována ve spolupráci s našimi technology. Svěrák je krytovaný proti nečistotám a vybaven systémem pro snadný posun v T-drážkách bez použití jeřábu pomocí 4 odpružených zdvihátek schopných při uvolnění upevňovacích šroubů celý svěrák zdvihnout, takže přímočarý pohyb v T-drážce probíhá po valivě uložených rolnách.

Svěrák RSVS HDB Svěrák RSVS HDB Svěrák RSVS HDB vs. RSVS Mini

Upínání probíhá pomocí šestihranu 46 mm a pro dosažení vysoké upínací síly lze dle požadavku zákazníka využít externí násobič kroutícího momentu 1:25. Projekt zahrnoval také dodávku speciálních naváděcích přípravků pro hrubé vystředění upínaného obrobku a také podkládácích desek, s nimiž lze navýšit upínací výšku o dalších 150 mm. Součástí dodávky bylo provedení funkčních zkoušek, kde byla ověřena správnost návrhu, mimo jiné i zkouška maximální upínací síly. Při zkouškách bylo potvrzeno, že pomocí násobiče kroutícího momentu dosáhne svěrák upínací síly 500 kN při utahovacím momentu cca 200 Nm. Zakázková konstrukce dle parametrů dodaných zákazníkem, společně s excelentním dílenském zpracování jednotlivých dílů, jednoznačně směřuje ke spokojenosti zákazníka i koncového uživatele.

Svěrák RSVS HDB-testy Svěrák RSVS HDB-testy
RSVS 320 HDB

RSVS svěráky HDC

Svěráky RSVS-HDC vznikly na základě požadavku, vytvořit jednoduchý, cenově dostupný svěrák, pro upínání rozměrných dílů na upínacím přípravku. Součástí dodávky tedy nebyly aretační klíny ani upevňovací šrouby, protože uchycení svěráku a jeho zajištění proti zpětnému pohybu bylo řešeno koncovým uživatelem v rámci přípravkové báze. Vyznačuje se užší čelistí (100 mm), velkým pracovním zdvihem. Současně byl tento svěrák realizován ve dvou variantách: