ÚVOD | EN | DE
Upínače MU7

Mnohačetné upínače MU 7 byly vyvinuty pro upínání polotovarů na vertikálních a horizontálních obráběcích centrech, jeho uplatnění však může být širší. Umožňují upínat do tvrdých čelistí za pouhé 3 mm a oproti klasickým svěrákům lze upnout více obrobků a lépe tak využít prostor stroje. Spektrum použití dále rozšiřují měkké čelisti do kterých je možné zafrézovat libovolný tvar, osazení, zahloubení atp. Odpadá tak nutnost vytvářet pro každý atypický výrobek jednoúčelový přípravek, který bývá zpravidla velmi nákladný.
Nasazením upínačů MU 7 je tak možné dosáhnout významných úspor nákladů na zahájení nové výroby.

Upínače jsou tvořeny lištou, koncovým (krajovým) modulem, upínacími moduly a vyměnitelnými čelistmi. Upínání tak probíhá v řadě za sebou, každé upínácí hnízdo zároveň tvoří pevnou čelist pro další součást na liště. Upínací modul se při uvolňování šroubu vrací zpět do výchozí polohy pomocí integrovaných pružin. Aretační krok je 3 mm a upínací zdvih 6 mm, což umožňuje upínat i nepřesné (rozdílné) přížezy, odlitky nebo výkovky.
Spolehlivé upnutí na 3 mm

Do tvrdých čelistí se upíná pouze za 3 mm. To šetří náklady na materiál, protože není zapotřebí velkých technologických přídavků. Ovšem hlavní výhodou je, že obrobek je možné obrobit ze všech stran na jedno upnutí, ačkoliv drží za velmi málo. Jak je možné, že upínač polotovar bezpečně udrží pouze za 3 mm? Důvod je prostý. Upínáním pomocí klínu lze vyvodit vysokou upínací sílu. Vysoká upínací síla je ovšem sama o sobě k ničemu, pokud obrobek drží v upínači pouze třením, tak jako tomu je u běžných svěráků.

Díky zoubkování, kterým jsou vybaveny tvrdé čelisti MU 7 však dojde k tomu, že se zuby čelisti zakousnou do polotovaru a tímto vzájemným materiálovým stykem spolehlivě udrží polotovar. Proto je možné nasadit i náročné hrubovací aplikace, aniž by hrozilo riziko vytržení obrobku z upínače. V moderním CNC obrábění, kdy se vždy snažíte uskutečnit co nejvíce operací na jedno upnutí, jednak kvůli přesnosti dílce a samozřejmě také kvůli úspoře vedlejších časů, tak má upínání do tvrdých zoubků obrovský význam. Konvenční způsoby upínání nemohou garantovat srovnatelnou tuhost upnutí ve všech směrech, i když jsou třeba multiplikovány hydraulickým, pneumatickým nebo mechanickým posilovačem.

Mnohačetné upínání neslouží pouze pro upínání malinkých obrobků, jak se mnoho lidí mylně domnívá. Do mnohačetných upínačů tedy můžeme snadno upínat i větší polotovary, přičemž samotné upínací jednotky zabírají jen minimum místa, takže lze upnout na stůl stroje větší polotovar, než kdybychom nasadili konvenční způsob upnutí.

Na obrázku je upnut polotovar o rozměrech 320x220x130 ze zušlechtěné ocele do dvou lišt mnohačetného upínání pouze za 3 mm. Protože se jedná o obrábění na pětiosém stroji, jsou nároky na upínač značné. Nejen že upínač musí udržet obrobek vzhledem k silám působícím od procesů obrábění, ale také musí přenést vlastní tíhu polotovaru v různě natočených polohách.

Základní velikosti MU7

Lišta i čelisti jsou stejně široké, a to 77 mm. Délka lišty je standardně 480 mm, protože se většinou upínají ve směru Y osy stroje, které mají ve většině případů 480 - 500 mm široký stůl. Můžeme ale na zakázku vyrobit i jiné délky lišt (až do 600 mm). Na liště standardní délky (480 mm) lze upnout (v závislosti na upínaném rozměru) až 4 výrobky. Na vertikálních obráběcích centrech se osvědčuje upínat lišty pomocí základních desek (palet), které je možné vyrobit na míru dle typu stroje. Takto je možné využít prakticky celou velikost stolu obráběcího centra, protože lze po přesných roztečích ustavit v pracovním prostoru stroje více lišt.

Základní deska tak usnadňuje technologickou přípravu a navíc ji lze dobře využít při upínání větších součástí několika upínači. Typickým příkladem může být upnutí dlouhé tenké lišty, která by jinak při větším vyložení mezi upínači chvěla. Základní desku můžeme vyrobit na míru vašemu stroji. MU 7 je univerzální a umožňuje rychlé přenastavení upínaného rozměru. Nelze s ním upínat vše a za všech okolností, ale můžete jej nasadit všude tam, kde lze využít jeho předností. 

Copyright © 2014 Kastr